Autor: Agnieszka Gołyźnik

Erasmus+ Edukacja szkolna

Bo(m)bowa wyprawa, kompetencji poprawa część druga

Kolejny projekt, w którym uczniowie mieli możliwość nabycia umiejętności językowych (język angielski i język grecki), współpracy w zespole, poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Podobnie młodzież miała możliwość obserwacji lekcji w szkole greckiej a także uczestniczenia w zajęciach sportowych. Poza tym, dużo podróży, który wzbudziły zachwyt grecką ziemią. Zachwyt ten został ujęty na zdjęciu podczas podróży do Skiatos. Zdjęcie nosi tytuł „Gdzie nas nogi poniosą”

 • Autor:

  ZSO w Bobowej

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Edukacja szkolna

 • Tytuł projektu:

  Bo(m)bowa wyprawa kompetencji poprawa

 • Kategoria:

  Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie