Autor: MalyEuropejczyk

Erasmus+ Edukacja szkolna

Europejski Plecak Muzyczny - realizacja projektu w Przedszkolu Małego Europejczyka w Warszawie

Celem projektu „Europejski plecak muzyczny” było:

 • podwyższenie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego naszych nauczycieli oraz włączenie przez zabawę j. angielskiego do zajęć przedszkolnych w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu;
 • poznanie nowych metod zarządzania placówką oraz motywowania pracowników;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela tak, by stale podnosić jakość wczesnej edukacji i opieki w naszym przedszkolu;
 • poznanie nowych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Osiągnięcie tych celi było możliwe dzięki kursom: „21st Century Teaching: competence-based education, soft skills and creativity”, „Flipped Classroom & Conflict Menagement, Emotional Inteligence and Bulling Prevention”, „Creativity, Innovation, Motivation and  New Teaching Methodologies”, „Conflict Menagement, Emotional Inteligence and Bulling Prevention & Teachers as Promoters of Active Learning”.

 • Autor:

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Edukacja szkolna

 • Tytuł projektu:

  Europejski Plecak Muzyczny

 • Akcja:

  KA1

 • Kategoria:

  Twój projekt w jednym ujęciu