Autor: Izabella Krzywkowska

Erasmus+ Edukacja szkolna

Digital legends

Projekt Digital Legends miał na celu przypomnienie starych legend i tradycji z każdego regionu partnerskiego i ujęcie ich w nowej cyfrowej formie. Zdjęcie przedstawia dzieci filmujące pracę ludowego garncarza w Kapadocji, którego kreacja jest podwaliną jednej z tradycyjnych  baśni 1001 nocy o glinianych olbrzymach. Dzieci z Polski, Grecji i Hiszpanii biorą udział w pokazie filmując pracę garncarza na tablecie najnowszej generacji by następnie przetworzyć nagranie w rekreację zapomnianej baśni. Zdjęcie pokazuje sztafetę pokoleń podań ludowych.

 • Autor:

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach

 • Program Selfie+:

  Erasmus+ Edukacja szkolna

 • Tytuł projektu:

  księga Cyfrowych Legend

 • Akcja:

  KA2

 • Kategoria:

  Europejskie wartości w moim projekcie