Autor: Komitet

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

"Zbudowani Domami Pamięci"

Projekt koncentrował się na odkrywaniu pamięci indywidualnej oraz zbiorowej poprzez domy, zarówno te mieszkalne, jak i te, które służyły modlitwie (hebr. בית כנסת/bejt kneset). Poprzez materialne budynki w Murowanej Goślinie oraz Vilkiji młodzi Litwini i Litwinki oraz Polki i Polacy poznawali historie przedwojennych mieszkańców - żydowskich sąsiadów, których już nie ma, ale pozostała po nich pamięć. Nasze ojczyzny były domami z wieloma pokojami i tożsamościami zamieszkiwanymi przez różne grupy etniczne i wyznaniowe. Zdjęcie ukazuje dwoje uczestników naszego projektu na tle Synagogi Chóralnej w Kownie - jedynej ocalonej z 36, które znajdowały się w mieście przed wojną . Wspólnie odwiedziliśmy to miejsce. Było refleksyjnie i budująco. Mamy przed sobą zadanie zbudowania lepszego domu dla wszystkich Europejczyków bez nienawiści. Przestrzeń różnych domów może nam w tym pomóc. 

 • Autor:

  Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

 • Program Selfie+:

  Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 • Tytuł projektu:

  Domy Pamięci

 • Akcja:

  KA1

 • Kategoria:

  Twój projekt w jednym ujęciu