Autor: Joanna Rachel

POWER

Zwiększone kompetencje nauczycieli szansą na sukces Ich uczniów

Projekt miał na celu poszerzenie przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem kompetencji specjalistycznych z zakresu prowadzenia edukacji włączającej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uczniów niedowidzących i niewidzących, niedosłyszących i niesłyszących, z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową.

 • Autor:

  Zespół Szkół Specjalnych

 • Program Selfie+:

  POWER

 • Tytuł projektu:

  Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadc

 • Akcja:

  KA1

 • Kategoria:

  Europejskie wartości w moim projekcie