Konkurs Selfie+ jest okazją dla beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań.

Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (20 czerwca – 30 listopada 2024 r.).
Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 1.
  2. Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii.
  • Twój projekt w jednym ujęciu  za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych.
  • Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji, uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy, tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia.

Spośród nadesłanych zdjęć w kategorii konkursowej Twój projekt w jednym ujęciu zostaną przyznane I, II i III miejsce, natomiast w kategorii konkursowej Europejskie Wartości w Nowej Perspektywie laureaci zostaną wyłonieni według 5 nominacji, gdzie każda nominacja odpowiada priorytetowi z Nowej Perspektywy, tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia. Przesłane zdjęcie do danej kategorii zostanie zakwalifikowane do nominacji w podziale na programy. Dodatkowo eksperci wybiorą Zdjęcie Roku.

Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w kategoriach wymienionych wyżej. 

Zdjęcie nie może być kolażem złożonym z innych zdjęć.

Jak wziąć udział?

  1. Wystarczy zalogować się do panelu użytkownika, a jeśli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz przycisk – zarejestruj się. Następnie w części „Konkursy” należy wybrać „Selfie+” i wypełnić znajdujący się tam formularz konkursowy oraz załączyć zdjęcie. 
  2. Zdjęcie należy dodać przez panel użytkownika najpóźniej do 30 listopada 2024 r.
  3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana w listopadzie 2024 r. na stronie selfieplus.frse.org.pl.

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania programu Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Materiały publikowane na platformie muszą spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Zdjęcia należy publikować w formacie JPG lub PNG, a ich wielkość powinna wynosić więcej niż 1 MB. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis – od 500 do 1000 znaków.

Zachęcamy do prezentowania swoich projektów w sposób kreatywny i twórczy!